6 thoughts on “Dj tino 2017

  1. cảm ơn em chân thành vì. mỗi lần nhìn em như t ngây, "có lúc chị còn tưởng em kêu lô" mỗi lúc như thế thằng con chị nó lại ăn thêm được miếng cơm nhất là cái đoạn ngàn sáu á.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *