3 thoughts on “DINH DƯỠNG CHO BỆNH LÝ VIÊM LOÉT DẠ DÀY PHẦN 1

  1. Rất cám ơn bsĩ 😘. Nhờ bsĩ làm vid về thiếu máu nên ăn gì và kh nên ăn gì đi ạ 💓💓💓

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *