Điện lực Hòa Bình: Lộ bất thường qua hàng loạt dự án xây mới các trạm biến áp? – Tin Tức Chọn LọcĐiện lực Hòa Bình Lộ bất thường qua hàng loạt dự án xây mới các trạm biến áp?.Những năm gần đây, Công ty điện lực Hòa Bình đã đầu tư nhiều tỷ đồng cho việc xây mới, lắp đặt, nâng cấp các công trình. Tuy nhiên, theo phản ánh, hoạt động này lại xuất hiện những điều bất thường.Những dự án tiền tỷ . Tuy nhiên, với những gói thầu trúng sát giá mức tiết kiệm thấp tại hàng loạt dự án xây mới các trạm biến áp trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình khiến dư luận cho rằng có dấu hiệu bất thường trong hoạt động đấu thầu tại đơn vị này?. Vì là đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc nên PC Hòa Bình có trách nhiệm bảo toàn và phát triển nguồn vốn Nhà nước và các nguồn vốn khác. Để sử dụng các nguồn kinh phí này đạt hiệu quả về tính tiết kiệm, tránh thất thoát lãng phí, hàng năm PC Hòa Bình phải tổ chức triển khai hàng chục gói thầu thuộc các dự án khác nhau, ở các lĩnh vực từ mưa sắm vật tư thiết bị đến thi công xây lắp. Cụ thể, ngày 19/11/2018, PC Hòa Bình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu KHLCNT cho dự án Xây dựng mới các TBA phân phối và cải tạo lưới điện hạ áp khu vực huyện Lạc Sơn năm 2018. Văn bản này mang số 1803/QĐ PCHB. Theo đó, có 7 gói thầu thuộc các nội dung như Thi công xây dựng, mua sắm vật liệu, mua sắm máy biến áp, tư vấn giám sát tthi công xây dựng. được tổ chức triển khai vào quý IV năm 2018. Nguồn vốn thực hiện dự án từ Vốn kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018. Tương tự, ngày 15/2/2019, PC Hòa Bình ra quyết định số 220/QĐ PCHB phê duyệt KHLCNT cho dự án Xây dựng mới các TBA phân phối khu vực thành phố Hòa Bình năm 2019. Nguồn vốn thực hiện dự án này từ vốn kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019. Trên cơ sở của những dự án được phê duyệt KHLCNT như trên, thời gian qua, PC Hòa đã tổ chức lựa chọn hàng loạt gói thầu liên quan đến việc xây dựng các trạm biến áp tại nhiều huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình.Tuy nhiên, theo phản ánh của bạn đọc, hoạt động đấu thầu của PC Hòa Bình bộc lộ không ít bất thường khi tại các dự án xuất hiện hàng loạt các gói thầu trúng siêu” sát giá, số tiền tiết kiệm cho nguồn vốn đầu tư dường như chỉ ở mức tượng trưng. Dấu hỏi sau những gói thầu trúng sát giá. Theo phản ánh của bạn đọc thì các gói thầu thuộc lĩnh vực thi công xây dựng tại các dự án xây mới các trạm biến áp xảy ra tình trạng trúng sát giá kéo dài từ năm này qua năm khác, từ dự án này sang dự án khác. Việc lặp đi lặp lại tình trạng này khiến dư luận đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa các nhà thầu và chủ đầu tư. Đơn cử một số gói thầu trúng sát giá tại PC Hòa Bình thuộc các dự án Xây mới các trạm biến áp.Ngày 23/4/2019, kết thúc quá trình lựa chọn nhà thầu, PC Hòa Bình ra quyết định phê duyệt QĐPD kết quả lựa chọn nhà thầu số 617/QĐ PCHB, lựa chọn Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng Hà Nội trúng thầu ở gói Thi công xây dựng, thuộc dự án Xây dựng mới các TBA phân phối khu vực huyện Lương Sơn năm 2019. Gói thầu này có giá 2.792.957.745 đồng, song giá trúng chỉ là 2.791.663.996 đồng. Chỉ có khoảng 1 triệu đồng được tiết kiệm trong gói thầu này. Ký thông báo trúng thầu của gói thầu này là ông Nguyễn Phúc Thịnh, giám đốc PC Hòa Bình. Vẫn trong ngày 23/4/2019, tình trạng trúng thầu siêu sát giá tại PC Hòa Bình tiếp tục diễn ra ở dự án khác. Cụ thể, tại gói thầu Thi công xây dựng, thuộc dự án Xây dựng mới các TBA phân phối khu vực huyện Mai Châu năm 2019 có giá 1.308.767.495 đồng. Giá trúng của Công ty cổ phần HQ chỉ là 1.305.255.195 đồng. QĐPD sô 615/QĐ PCHB, ngày 23/4/2019. Trước đó không lâu, vào tháng 3/2019, tình trạng trúng thầu sát giá diễn ra ở dự án Xây dựng mới các trạm biến áp phân phối khu vực TP Hòa Bình năm 2019. Theo đó, Gói thầu Thi công xây dựng có giá 2.566.296.153 đồng. Giá trúng chỉ là 2.563.685.220 đồng. Công ty cổ phần Bắc Á là nhà thầu được lựa chọn. QĐPD số 431/PCHB QLĐT, ngày 22/3/2019. Người ký thông báo trúng thầu của gói này vẫn là ông Nguyễn Phúc Thịnh, giám đốc PC Hòa Bình. Vẫn trong ngày 22/3/2019, Công ty TNHH Xây dựng Phương Trang được PC Hòa Bình lựa chọn trúng thầu ở gói Thi công xây dựng, thuộc dự án Xây dựng mới các TBA phân phối khu vực huyện Lạc Thủy năm 2019. Gói thầu này có giá 1.916.715.448 đồng. Giá trúng là 1.913.672.934 đồng. QĐPD số 432/QĐ PCHB, ngày 22/3/2019. Đã thành phổ biến. Như đã phản ánh, tình trạng trúng thầu sát giá tại PC Hòa Bình diễn ra từ năm này qua năm khác. Dẫn chứng là vào tháng 12/2018 tại dự án Xây mới các trạm biến áp phân phối và cải tạo lưới hạ áp khu vực huyện Lạc Sơn năm 2018, nhà thầu là Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Sản xuất công nghiệp trúng gói thi công xây dựng với mức giá cực sát. Theo đó, gói thầu này có giá 2.663.471.206 đồng. Giá trúng chỉ là 2.654.036.890 đồng. QĐPD số 2084/QĐ PCHB, ngày 21/12/2018. Phản ánh của bạn đọc cho thấy, không chỉ tại các dự án Xây dựng mới các trạng biến áp xảy ra tình trạng trúng thầu sát giá, mà ở các dự án khác, câu chuyện cũng liên tiếp diễn ra. Đơn cử như tại gói thầu Thi công xây dựng, thuộc dự án Lắp đặt Recloser trên

source: https://arabsn.net

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://arabsn.net/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *