26 thoughts on “ĐI CÂU TÔM BỊ BẠN TROLL RỚT IPHONE XUỐNG SÔNG !! | Ánh Abi

  1. Video ko có nhiu, toàn ghép GIF lại nhãn dán vào, ngta coi thấy nhàm lắm đó. Cái gì tự nhiên cũng hay hơn là sắp đặt #gopy

  2. Giỡn kì rớt điện thoại cj Ánh
    Mấy người kia giỡn ác wa
    Gặp e trong tình trạng rớt đt như z là xong đời tụi bn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *