1 thought on “ĐẾM SỐ LẦN XUẤT HIỆN CHUỔI TRONG MÃNG

 1. chào bạn, minh muốn hỏi làm thế nào để cho ra đc con số xuất hiện trong ô excel, thể hiện theo mức.
  vd có các dàn như sau.
  01,04,05,07,11,14,15,17,21,22,24,25,30,31,32,33,34,35,36,37

  00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,

  00,01,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,18,21,23,24,25,26,27

  dùng hàm nào để cho ra kết quả là
  Mức: 0 (6 5 số)

  20,28,29,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

  Mức: 1 (1 4 số)

  02,19,22,23,26,27,30,31,32,33,34,35,36,37

  Mức: 2 (1 4 số)

  00,03,06,08,09,10,11,12,13,16,18,21,24,25

  Mức: 3 (7 số)

  01,04,05,07,14,15,17
  mình xin cảm ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *