Đêm Khó Ngủ Nghe Phật Dạy QUAY ĐẦU LÀ BỜ Sám Hối Ăn Năn Tiêu Trừ Nghiệp Chướng Ngủ NgonĐêm Khó Ngủ Nghe Phật Dạy QUAY ĐẦU LÀ BỜ Sám Hối Ăn Năn Tiêu Trừ Nghiệp Chướng Ngủ Ngon
#loiphatday #truyenphatgiao #nhacthienhay
Nam Mô A Di Đà Phật kính chúc các bạn và quý phật tử thân tâm thường an lạc tật bệnh tiêu trừ căn lành tăng trưởng phát bồ đề tâm tin sâu nguyện thiết chuyên niệm hùng danh Nam Mô A Di Đà Phật đến khi xã bỏ báo thân được vãng anh tây phương cực lạc, hãy like và đăng ký kênh để pháp âm được luân chuyển thỉnh chuyển pháp luân công đức vô lượng ,

Hãy Like và Đăng Ký để theo dõi các video mới nhất từ Kênh Chân Lý Cuộc Sống

source: https://arabsn.net

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://arabsn.net/category/lam-dep/

1 thought on “Đêm Khó Ngủ Nghe Phật Dạy QUAY ĐẦU LÀ BỜ Sám Hối Ăn Năn Tiêu Trừ Nghiệp Chướng Ngủ Ngon

  1. Nam mô a di đà phật con xin thành tâm xám hối các tội lỗi của con đã tạo ra và con xin nguyện từ nay đến cuối đời sống này con không dám làm điều sai trái nữa mà con xin nguyện ăn chay niệm phật và làm nhiều việc thiện để chuộc lại lỗi lầm của con đã tạo ra nam mô a di đà phật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *