29 thoughts on “Đảo Khỉ cần Giờ Tphcm / Monkey Island in Tphcm Viet Nam

  1. Khỉ ở đây nhiều lắm . Mình mới đi Đảo Khỉ hôm qua . Các Bạn đi vào 3-4 h chiều có rất nhiều Khỉ ,

  2. Wow, what a quality, that feel I am right there and I see them with my own eyes. Really nice video and footage. looks amazing. and the monkeys are sooooo cute. Thanks for sharing.

  3. Dao khi can tho Ho Chi Minh cũng tham trai khi kho than Thiên qua rất dong du khách 🤙🤙🤙🙋🏻‍♂️♥️🙋🏻‍♂️♥️👌👌🤝🤝🐒🐒🐒🐒🐒🙊🙊🙊🐒🐒🐒🙊🙉🙉🐵🐵

  4. Rừng ngập mặn mà có nhiều khỉ quá Bác , nghe nói khỉ ở đây dữ lắm, thường lấy đồ của du khách .

  5. Khỉ ở đây nhiều quá . Rừng ngập mặn sao lại có Khỉ ? Cứ nghĩ trên Núi mới có ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *