Đánh giá về ARCHLineXP của sinh viên thiết kế…Thay vì ngày nay bạn phải học tới 3 phần mềm một lúc, hoặc thậm chí nhiều hơn, thì mới có thể hoàn thành công trong từng giai đoạn thiết kế, tụi tớ tìm thấy Archline.XP, một công cụ tuyệt hảo chứa tất tần tật các tính năng từ vẽ phác thảo tới mặt bằng cơ bản, tạo hình khối 3D, kết xuất đồ họa, tạo mood board, cuối cùng là ra bản vẽ thi công. Tìm tòi thêm nào.

Instead of learning 3 and more software nowadays to accomplish the work during each design stage, we found ArchLineXP an amazing tool that has all the functionalities inside to create your sketch and basic plans, create 3D models, render images, create mood boards and finally provide the construction drawings. Find out more.

source: https://arabsn.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://arabsn.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *