25 thoughts on “dành cho những bạn gái tóc dài

  1. Tóc mình vừa dài vừa dày nữa, chẳng biết làm kiểu nào cả ngoài việc buộc đuôi ngựa
    Nhìn chán lắm
    Mà đc cái xoã tóc ai cx khen tóc đẹp ấm cả lòng☺️☺️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *