42 thoughts on “Dẫn các bạn đi thăm những con gà chọi chiến/Gà chọi hay

  1. Hi. You have some really nice roosters. Do you have any for sale and if you do, how much and where do I get them?

  2. e chao a e rất mê gà nhìn ga anh đẹp quá a có the nhượng cho em 1 đàn gà con mới nở của dong con gà mái xám ko anh e cảm ơn anh rất nhiều

  3. Anh cho em hỏi khu chuồng 4 con có chiều dài bao nhiêu chiều rộng bao nhiêu chiều cao bao nhiêu vậy ê mới vào nghề chưa biết thiết kế chuồng ở cho gà trống như thế nào mong anh giúp đỡ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *