Đại Thừa Tuyệt Đối Luận – Thiền Sư Nguyệt KhêĐại Thừa Tuyệt Đối Luận – Thiền Sư Nguyệt Khê
– Nghe và tải về mp3 trên Google Drive
– Download PDF:
Sư húy Tâm Viên, hiệu Nguyệt Khê, họ Ngô, tổ tiên là người Tiền Đường tỉnh Triết Giang, lập nghiệp ở Côn Minh tỉnh Vân Nam, truyền được ba đời đến Sư, cha là Tử Trang, mẹ là Lục Thánh Đức, sinh được năm con, Sư là út. Năm 12 tuổi đọc Lan Đình Tập Tự đến câu “Tử sinh diệc đại hỷ, khí bất thống tai” (Tử sinh là việc lớn, há chẳng đau khổ ư!), bỗng nhiên có giải ngộ; mới hỏi thầy rằng: “Làm thế nào có thể chẳng sinh chẳng tử được?” Uông tiên sinh bảo: “Nhà Nho nói: “Chưa biết sinh làm sao biết tử, lời này phải hỏi nhà Phật học”. Bèn đến hỏi nhà Phật học, nhà Phật học bảo: “Nhục thể và linh tính của kiến, văn, giác, tri đều ở trong lục đạo luân hồi sinh tử, Phật tính thì như như bất động, bất sinh bất tử. Nếu chưa thấy Phật tính thì Phật tính luân hồi theo linh tính của kiến, văn, giác, tri; nếu thấy Phật tính tràn đầy hư không thì linh tính của kiến, văn, giác, tri biến thành Phật tính”. Sư hỏi: “Dùng cách nào mới thấy được Phật tính?” Nhà Phật học không đáp được, mới trao cho sư các kinh Bốn Mươi Hai Chương và kinh Kim Cương. Bấy giờ Tôn túc Diệu Trí dạy hãy khán thoại đầu “Niệm Phật là ai?” và nghiên cứu Đại Trí Độ Luận. Năm 19 tuổi, Sư quyết chí xuất gia xiển dương chính pháp, hồi nhỏ cha mẹ đã đính hôn cho Sư nhưng Sư kiên quyết không lấy vợ. Vào năm ấy lễ Tỉnh An hòa thượng ở nơi đó xin xuống tóc thọ đại giới. Vừa xuất gia đã tinh tiến dũng mãnh, nơi Phật tiền đốt hai ngón tay, ngón út và áp út tay trái, cùng cắt miếng thịt to bằng bàn tay, trên đó đốt bốn mươi tám liều cúng dường Phật. Sau đó, Sư Ông của Sư dạy khán thoại đầu “Muôn pháp về một, một về chỗ nào?” và trao cho Truyền Đăng Lục; Sư xem qua có cái biết có cái không. Sư rất thích Lâm Tế Ngữ Lục, nhưng cách dụng công như thế nào vẫn còn chưa rõ. Sư về sau theo Ngộ Tham pháp sư học giáo lý của các tông Thiên Thai, Hiền Thủ, Từ Ân. Năm 22 tuổi ra giảng kinh thuyết pháp, thính giả rất đông. Đáp lời mời của Pháp hội Lăng Già ở Nam Kinh, Sư thị chúng rằng: “Chúng sinh bản lai là Phật, chỉ vì vọng niệm vô minh nên không liễu thoát sinh tử được, nếu phá được một phần vọng niệm vô minh thì được chứng một phần Pháp thân, vọng niệm vô minh phá hết thì Pháp thân hiển lộ”. Bấy giờ trong Pháp hội có Tôn túc Khai Minh hỏi rằng: Nếu vọng niệm vô minh từ ngoài đến, không có dính dáng gì với ông thì cần gì dứt nó? Nếu vọng niệm vô minh từ bên trong sinh ra, ví như nguồn suối luôn luôn có nước chảy, dứt rồi lại sinh, sinh rồi lại dứt, đến khi nào mới hết! Tu hành như thế thật chẳng có chỗ đúng! Vọng niệm dứt là Phật tính, vọng niệm khởi là chúng sinh, vậy thành Phật cũng có luân hồi ư? Sư không trả lời được. Lại hỏi tiếp: Pháp sư chưa từng minh tâm kiến tính, trong Kinh chẳng có những lời này, những lời này là có được từ các chú giải; người kiến tính chú giải Kinh thì chẳng sai, người chưa kiến tính chú giải kinh điển nói Nam ra Bắc, lôi Đông bỏ Tây, thị phi điên đảo có phải không? Sư đáp: Phải. Sư đỉnh lễ Tôn túc và trình lời nhà Phật học nói về “Dùng cách nào mới có thể minh tâm kiến tính?” Tôn túc bảo: Lời này Pháp sư nên đến hỏi Tông sư Thiết Nham ở Ngưu Đầu Sơn là người đã chứng ngộ. Ngay đêm ấy, Sư đến lễ hỏi Thiết Nham. Sư trình câu nói của nhà Phật học về: Dùng cách nào mới có thể minh tâm kiến tính được? Nham bảo: Ngươi chớ nên dứt vọng niệm, nên dùng nhãn căn nhìn thẳng vào chỗ hầm sâu đen tối chẳng trụ hữu vô ấy, đi, đứng, nằm, ngồi chẳng được gián đoạn, khi nhân duyên đến, “ồ” lên một tiếng, hầm sâu đen tối của vô minh tan rã thì được minh tâm kiến tính. Sư nghe lời này như uống nước cam lồ, từ ấy ngày đêm khổ tham, hình dung tiều tụy, ốm như cây củi, một đêm nghe tiếng gió thổi lá cây ngô đồng thì hoát nhiên chứng ngộ, mồ hôi như tắm, rằng “ồ” là vậy là vậy! Chẳng xanh chẳng trắng cũng chẳng tham thiền, cũng chẳng niệm Phật, cũng chẳng sinh tử đại sự, cũng chẳng vô thường tấn tốc, liền thuyết kệ rằng:
“Bản lai chẳng Phật chẳng chúng sinh,
Thế giới chưa từng thấy một người,
Thấu liễu cứu cánh là cái này,
Tự tính vẫn là tự mình sinh.”
Nhìn ra ngoài cửa sổ chính là vào canh tư, trăng treo trên nền trời xanh tít không gợn chút mây. Mấy ngày sau Sư đến chỗ Thiết Nham, nói: Chẳng cầu pháp môn dụng công, chỉ cầu lão Hòa thượng ấn chứng. Thiết Nham đưa cây gậy lên ra thế đánh hỏi Sư rằng: “Tào Khê chưa gặp Hoàng Mai, ý chỉ như thế nào?” Sư đáp: “Lão Hòa thượng muốn đánh người.” Thiết Nham lại hỏi: “Sau khi gặp ý chỉ như thế nào?” Sư vẫn đáp rằng: “Lão Hòa thượng muốn đánh người”. Nham gật đầu. Sư đem sở ngộ trình Thiết Nham. Nham bảo: “Ngươi chứng ngộ rồi, nay ta ấn chứng cho, ngươi có thể đem Truyền Đăng Lục để ấn chứng thêm. Đại sự ngươi đã xong, có nhân duyên thì thuyết pháp độ sinh, chẳng nhân duyên có thể tùy duyên qua ngày.”

#ĐạiThừaTuyệtĐốiLuận #ThiềnSưNguyệtKhê #ThiềnTông #TổSưThiền

Nguồn: https://arabsn.net/

Xem thêm bài viết: https://arabsn.net/category/giai-tri

5 thoughts on “Đại Thừa Tuyệt Đối Luận – Thiền Sư Nguyệt Khê

 1. Tu vô tâm ( phá tâm)
  Thiền vô tướng (phá tướng)
  Hành vô ngã (phá ngã)
  Tâm giả ko cần tu
  Tướng giả ko cần thiền
  Tánh sẳn có ko cần tìm

 2. Cuối cùng các hình tướng đi vào hư vô tịnh tịch… Hư vô là gốc là nhà của ta kkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkk.. Nếu đi thẳng vào hư vô còn gì để phiền não, luôn luôn mới mẻ hiện tiền là đủ rồi kkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkk, cái mới mẻ hiện tiền này không còn gì để nói kkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkk …cho dù nói hây hay dở, biện tài vô ngại cỡ nào đi nữa cũng chỉ là vua chém gió mà thôi kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk.. Cuối cùng là tịch tịnh mà thôi kkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkk thiện tai thiện tai thiện tai

 3. Đạo Lâm Thiền Sư có 1 Thị Giả tên là Hội Thông. Ngày kia muốn từ giả Thầy mà đi nơi khác. Sư hỏi: " Ngươi Muốn Đi Đâu?"…. Đáp:" Hội Thông vì pháp mới xuất gia, lâu nay Hòa Thượng chẳng có dạy bảo gì,nên con muốn đi nơi khác học Phật Pháp". Sư nói:"Nếu là Phật Pháp thì ở đây Ta cũng có chút ít". Hội Thông Nói:" Thế nào là Phật Pháp của Hòa Thượng. Sư liền ở trên nơi áo mình, nhổ 1 sợi lông vải, thổi 1 cái Ù. Hội Thông ngay đó khai ngộ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *