11 thoughts on “Cốt BÚN câu cá TRA ( hồ dịch vụ ) hướng dẫn

  1. Cảm ơn bạn.mình làm theo bài của bạn đưa lên youtobe.nguyên 1 suất ko 1 em cá nào hửi tới.chán về đưa lại hủ mồi cho thằng bạn nó làm mười mấy chú.mới rút ra câu cá bài mồi hay cần thêm 1 cái kiên nhẫn.thank bạn nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *