8 thoughts on “Công viên THIÊN VĂN HỌC SỐ 1 Đông Nam Á | Nam Cường – Dương Nội – Hà Đông – Hà Nội

  1. Sài gòn hà nội xây dựng ào ạt nhưng chẳng khu nào ra khu nào. Sem philippines mà học hỏi. Họ xây dựng từng khu một nhưng đẳng cấp thế giới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *