1 thought on “Cỏ Mần Trầu, Trị Cao Huyết Áp Hiệu Quả, Mọi Người Nên Biết Đinh Phượng Vì Sức Khỏe Người Việt

  1. Cỏ này sống dai, khó chết, ở nông thôn mọc hoang rất nhiều, cháu nói hay nhưng nên nói vắn tắt, gọn hơn tí nữa để hấp dẫn người xem nhé, góp ý chân thành, cám ơn cháu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *