Chuyển đổi số thành chữ trong Excel miễn phí tất cả phiên bản Office sử dụng VnTool ExcelChuyển đổi số thành chữ trong Excel
Chuyển đổi số thành chữ trong Excel
Chuyển đổi số thành chữ trong Excel
**********************
VnTools Excel là Add-Ins chạy trên nền Excel 2007, 2010, 2013 và 2016
Tương thích với Office 32 lẫn 64 bit
Tiện ích có 4 nhóm lệnh chính, mỗi nhóm có những chức năng riêng như sau:
I. Tiện ích về văn bản :
Tách – Ghép họ và tên
Xóa hàng trống
Tô màu xen kẽ
Xóa dấu văn bản
Chuyển Font chữ
Chuyển đổi hoa thường
Sắp xếp Tiếng Việt

II. Tiện ích về số – ô tính
Ghép ô
Ẩn giá trị
Đọc số VND
Tô màu ô trùng nhau
Chèn ngày – tháng – năm
Định dạng nhanh
Thiết lập về số – ô tính

III. Tiện ích về WorkBooks
IV. Tiện ích in dữ liệu
************
LINK DOWNLOAD:

Nguồn: https://arabsn.net/

Xem thêm bài viết: https://arabsn.net/category/cong-nghe

3 thoughts on “Chuyển đổi số thành chữ trong Excel miễn phí tất cả phiên bản Office sử dụng VnTool Excel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *