Chương trình đào tạo In –house tháng 11: Phân tích báo cáo tài chínhCung cấp những kiến thức và kỹ năng đọc và phân tích các báo cáo tài chính của doanh nghiệp từ đó làm cơ sở cho việc ra các quyết định kinh doanh.
Kiểm tra & thuyết minh báo cáo tài chính trước cổ đông và ngân hàng và các bên liên quan.
Giải đáp khó khăn trong quá trình lập báo cáo tài chính.

source: https://arabsn.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://arabsn.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply