8 thoughts on “Chúc mừng sinh nhật phong cách chửi vô mặt

  1. Ad cho em hỏi khúc này ở tập mấy vậy ạ?? Em coi hết 6 tập mà vẫn không thấy cảnh này

  2. 2 diễn viên phim tay buôn buông tay,ông tóc vàng còn đóng phim giang hồ chợ mới với vi cá tiền truyện vai đại ca chợ rau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *