9 thoughts on “Chiến thuật bóng đá 5 người part 1

  1. Cubgx do bên đen thường có sai lầm 1 vị trí, còn thực tế có chiến thuật tấn công thì có chiến thuật phòng ngự, 2 bên ngang tài ngang sức cũng là do tấn công hay nhưng bên phòng ngự cũng tốt, thế mới cần đến các ngôi sao tạo sự đột biến,ko thì bóng đá tẻ nhạt biết mấy

  2. có những thằng ngu, nó mù chiến thuật mà bày nó cứ cãi, đéo đúng đồ này nọ mà cái rất hay. Có ai biết cách khuất phục thằng bạn em ko

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *