36 thoughts on “Chia sẻ kinh nghiệm pha kem trộn trắng hồng tự nhiên

  1. Qua c nay ne mua.toi cung dc gioi thieu va mua dung thử. Cong nhận trang thật giá thì ok.zalo ne mng 0394225217
    Gioi thieu cho ce mjnh cung đep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *