7 thoughts on “Chia sẻ bài bún câu cá tra #2: vô bún tươi đi câu

  1. Cho em hỏi thùng cốt anh ủ cần xì hơi ko , em ủ trong thùng xanh giống anh mà em mở ra nó nổ văng nắp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *