9 thoughts on “Chết mê với cặp loa Anh quốc Wharfedae độc dị lạ.tiếng âm ma mị cóc nhái ra cả rổ.hjhj lh 0973055015

  1. những cái loa mà có thiết kế thùng sâu/ thì tiếng bass nó gầm thì như sư tử hống luôn…tôi rất yêu điều nay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *