25 thoughts on “Câu cá trắm đen khủng 38kg đầm Ao Châu- Fishing a Big Fish

  1. Tội ông chồng sống cùng con vợ chó đẻ chanh chua,nói nghe tao đã ngứa tai,vợ đéo gì loại này

  2. Tao thấy con cá to thì mê thật mà địt mẹ cái mỏm con mụ quay video đụ má thật đéo thể chịu được

  3. Ông chồng đã cố tình nhắc r..quay đúng con cá kia không…cuối cùng đúng những phút gây cấn rong cá đến bờ để xem nó ngửa hớt vào vợt cái lúc mà cảm xúc nó khó mà diễn tả lại bị 1 con mụ 1 con lợn mồm ngoe ngoét đứng quay ngu ngu đến nỗi mức hơn con lợn xề nó che mất..con lợn già 😡😡😡

  4. Một pha dàn cảnh đúng đỉnh….và một con mụ vợ lắm mồm, chanh chua, mất học…tội cho ông chồng phải khổ sợ sống chung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *