26 thoughts on “Câu cá chim theo sông lớn toàn cá khủng

  1. DO ĐÂY LÀ NHỮNG VIDEO ĐẦU TAY CỦA MÌNH NÊN CÓ RẤT NHIỀU SAI SÓT HÌNH ẢNH XEM KHÔNG ỔN ĐỊNH KÍNH MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM.

  2. cho e hỏi câu chim xài dây siêu bền à a ? bửa e làm dây 0.50 vs lưỡi 17 .. nó qua xin nhẹ lun cái lưỡi . 😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *