26 thoughts on “Cần đơn lắp lưỡi câu lục ra sông câu rô phi và cái kết | câu cá giải trí

  1. Cụ mua cái cần trúc rồi độ khoen inox câu bằng bát hoặc ống bơ vs thay cái phao nhỏ đi nhìn cho chất ý cụ câu kiểu này vất quá mà hại cái cần đơn .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *