6 thoughts on “Cần câu cá shimano

  1. cần này Bao nhiêu, hôm đặt cái cần 4,2m 210k ko thấy liên lạc gì, có bán thì nt hay gọi Cho tôi sdt 0965015754

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *