26 thoughts on “Cặn bẩn dương vật và VIÊM da bao quy đầu

  1. THose smelly cheesy secretions on his dick needs cleaning during shower! Doest he pull his foreskin back and give his dickhead a good shampooing all ove? ! LOL

  2. Độ tuổi lột bao quy đầu là từ khi sinh ra đến khi kết thúc dậy thì phải không bắc sĩ
    Nếu đã kết thúc dậy thì mà vẫn chưa lột thì mới đi cắt phải không ạ

  3. Như này vệ sinh ra sao hả bác sĩ cháu cũng bị ít nhưng không biết cách vệ sinh vì sợ đau nên chỉ giám dội nước thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *