19 thoughts on “Cài winXP từ USB

  1. Lần sau làm video thì để mấy cái link sẵn cho người ta cẩn tải, cho nhanh, vào giáo án hay làm gì, có vào được đâu PR web trá hình ah….3/9/2018

  2. Kiến thức trên mạng chỉ là tham khảo. Có thể đối với bạn là ko hay. Tôi biết rằng bạn giỏi hơn tôi. Nhưng nếu bạn hướng dẫn chắc chắn sẽ có người giỏi hơn bạn. Và họ sẽ nhận xét bạn như bạn nhận xét tôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *