8 thoughts on “Cài đặt soát lỗi (chỉnh sửa) chính tả tiếng việt office 2016

  1. đã làm và tương đối ok. nhưng rất hay bị nhảy từ tiếng việt sang tiếng anh khi suggestion không có, phải tự type. Type xong cái, resume là tự động đổi sang check spelling tiếng anh :))

  2. Lúc mình bấm chọn check Spelling & Grammar, mở ra layout bên phải, mình không chọn được Vietnamese bên góc màn dưới bên phải. Cứ bấm vào Vietnamese nó lại văng trở về English
    Bạn ơi biết bị làm sao không, chỉ mình với
    Mình xin cảm ơn

  3. Mình tải gói ngôn ngữ tiếng việt về khi cài báo lỗi couldn't stream office: we can't find a required file. Please, check that installation source is reachable, then try again. không biết là do thiếu file gì

  4. mình cũng làm như bạn, nhưng tất cả các từ có dấu sắc huyền ngã hỏi đều bị coi sai chính tả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *