2 thoughts on “cách trị mất ngủ bằng củ gừng nhanh hiệu quả.

  1. Gùng nầu uông,, tui chua dùng, NHUNG TIN là đuoc đây.,..
    Còn Ngâm ,,, THẤY GHÉT rồi,,, hết gì mà hểt,,.
    Ông chồng chi nầy DỄ NGỦ ,, là vì ông thấy VO mình quà YÊU mình ,,, KHÔNG LÉN PHÉN nên YEeN CHÍ NGŨ THÔi…
    Ngjhe nguòi ta Nói , mỉnh SUY ,nghỉ.,,… không RÂP KHUÔN,… Y XÌ,,..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *