36 thoughts on “Cách Tiện Kim hàn cell pin lệch tâm, khi Không Có Máy Tiện

  1. Chào bạn bạn có lóng pin máy khoan Makita 14.4 không và nhiều seo càng tốt mình thích dung lượng cao alo 0943741438

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *