1 thought on “CÁCH TẠO ADD-IN TRONG EXCEL

  1. Nếu muốn lưu luôn bảng giá trị trong ví dụ của anh vào add-in để sử dụng lại cho các bảng tính khác thì làm thế nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *