2 thoughts on “Cách phục chế ảnh cũ siêu đẹp – Photoshop For You

  1. Qua video thấy việc phục chế ảnh cũ rất mất nhiều thời gian , đòi hỏi kiên nhẫn và sự tưởng tượng cao . Thao tác chủ yếu dùng Clone Stamp và Patch Tool nhưng đòi hỏi kỹ năng và kinh nghiệm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *