13 thoughts on “Cách làm mồi câu lancer cá trắm đen đơn giản, hiệu quả

  1. trăm đen chỉ ăn ốc, k ăn bột, riêng ai câu nhiều, cá củ, chỉ ăn hạt, như ốc, đậu tượng, gạo rang, ngô, thốc mầm, v.v . Trắm đen k ăn mồi bột, chỉ câu đc là đổ 5 cân ốc xuống, trg đó 1,5 kg đập, gạp nếp sống (để ốc bâu vào và ở nguyên 1 chỗ) gạo rang, đậu tương, lên mạng tìm cách buộc lưỡi đơn theo kiểu hair rig, làm kiểu hair rig thì 100% cá củ chỉ có lên bờ. Trắm đen thích ngậm ốc mang đi r ra chỗ khác ăn, nên lúc nó nhặt ốc, thì cái lưỡi hair rig sẽ đống vào mồm nó luôn. hair rig thì dùng dũa mài vỏ ốc ( trên chỗ đầu con ốc, tránh mài vào thịt, để ốc k chết, ốc chết là trăm đen k ăn ) lên mạng tìm clip nguyên lí hoạt động của lưỡi hair rig nhé

  2. M.n cho mình hỏi câu lăng xê ỡ đập hồ sâu nên để phao cách mồi bao nhiêu ạ
    Mình ms câu nên chưa rành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *