2 thoughts on “Cách làm diều giấy hình máy bay chơi thả diều #112

  1. Diều máy bay ở ngoài nhìn đẹp lắm các bạn đẹp hơn trong video luôn, các bạn cố gắng làm để có chơi nhé, chúc các bạn thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *