33 thoughts on “Cách để Xác định Hình dáng Khuôn mặt để có kiểu tóc đẹp.

  1. Chị ơi mặt em dài cổ cao tóc dài tới lưng quần . Nhưng giờ e thực sự rất thik tóc ngắn chị ạ nhưng lại sợ hk hợp . Chị giúp em với 😭😭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *