9 thoughts on “Cách chuyển file Word sang PDF online miễn phí

  1. Để bảo mật thông tin cần chuyển word sang pdf mà lại cũng có cách chuyển pdf sang word nửa thì như không. Mà file pdf vẫn coppy được sang word bằng cách tô đen rồi ctrl+C và ctrl+V thì cũng vậy thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *