39 thoughts on “Cách Chơi Chung Với Bạn Bè Trong Minecraft – Tạo Server Miễn Phí Không Cần Acc Premium | Kirven

  1. mình vào sever là nó cứ nói ko thuộc danh sách trắng của sever ko hiểu là cái j ai biết giúp mh với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *