4 thoughts on “Buổi sáng ở Bãi Sau Vũng Tàu 11.4.2019

  1. Sóng biển vỗ ào ạt nghe êm êm tai vào buổi sáng bình minh thật bình yên và người thả hồn vào từng cơn sóng; thi sĩ thì xuất bản những bài thơ về sóng, nhạc sĩ thì cất lên tiếng đàn du dương vang vang vọng lại theo tiếng gió biển.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *