[BTS funny moments #7] Thử thách không cười cùng BTS😂😂😂+Các nguồn video trên:
0:01 BTS The Most Hearted Star Of VietNam( đoạn đầu)
0:14 Run BTS ep 20
0:56 Where does BTS want to be in ten years?
1:20 Run BTS ep 2
1:44 Run BTS ep 31
2:20 Season’s greetings bts 2019
2:28 Run BTS ep 18
2:37 BTS Halloween ( BangtanTV)
3:25 Run BTS ep 20
3:35 Run BTS ep 12
4:14 Run BTS ep 13
4:31 Run BTS ep 14
4:54 Run BTS ep 15
5:07 medley showtime bts( BangtanTV)
5:24 Run BTS ep 62
6:08 Run BTS ep 14
6:37 Run BTS ep 65
7:04 Run BTS ep 40
7:36 Run BTS ep 57
7:56 Run BTS ep 42
8:26 BTS’s rhythmical farce! LOL(BangtanTV)
9:25 Run BTS ep 15
9:50 Run BTS ep 16
11:04 Season’s greetings bts 2019( đoạn cuối)

#btsfunnymoments#btsbuonmuoi#btslayloi

source: https://arabsn.net

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://arabsn.net/category/lam-dep/

43 thoughts on “[BTS funny moments #7] Thử thách không cười cùng BTS😂😂😂

  1. Lúc đầu xem ko có j buồn cười cả

    Nhưng 2giây sau thì thôi khỏi nói🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😂🤣🤣🤣😂🤣😂😂😂😂😂😂😂😂🤣😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂🤣😂🤣😂🤣😂😂😂😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂😂😂🤣😂🤣😂🤣😂😂😂😂🤣🤣😂😂

  2. Cười không nhặt được mồm luôn, cười xong bạn bè nói tưởng mình bị sảng luôn😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  3. Vâng, mị đã………………………………………………. cười như một con điên, cười bất chấp hình tượng, cười lộn nhào như một con trốn trại 😅😅😅

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *