2 thoughts on “Biển Long Hải-Vũng Tàu 28/04/2019 không bị quá tải như báo đăng

  1. A oi. Cho hỏi mình thuê bàn ghế của họ xong mình được mang bia hoặc đồ ăn của mình đem theo ăn tại đó được k vây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *