5 thoughts on “Bệnh tổ đỉa nguyên nhân và cách điều trị hiệu quả

  1. toi cung bi tổ đĩa gần 10 nam ròi ngứa ơ đau gải ở đo nổi nun nuoc va bể ra rất la rát mat tham my va ngưa rát rât khó chịu

  2. Đây là cách mình chữa bệnh Tổ Đĩa (Dyshirotic Eczema) – Kết quả sau một đêm. (Pdf file)
    https://app.box.com/v/CuringEczema

  3. e cung bi ngứa ở những ngon tay. nổi mục nước. chỉ cho e bài thuôc điều trị dức bênh dc khg ạ.. 01659395018

  4. e cũng bị nỗi nốt sần trên lòng các đầu ngón tay nhưng không ngứa và không có nước . cảm giác sờ rất cộm . lúc đầu chỉ vài hột nhưng ngày càng nhiều chỉ ở các lòng ngón tay thôi. vậy có phải bị to dia ko a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *