17 thoughts on “Bé Su vui chơi cùng bạn tại trường sau giờ học

  1. Xin chào.

    Nhìn bạn đi chơi với bạn bè hôm nay, tôi rất vui khi nghĩ về thời thơ ấu của mình.

    Tôi sẽ tìm thấy bạn lần sau. ^ _ ^ ~ ~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *