Bảng xếp hạng quan trắc của Airvisual chưa đáng tin cậy | VTC14VTC14 |Theo nhiều chuyên gia, Hà Nội và Tổng cục Môi trường không cung cấp số liệu cho AirVisual nên những thông tin đưa ra chưa thực sự chính xác và chưa thể tin tưởng bảng xếp hạng của họ. Người dân chỉ nên theo dõi thông tin ô nhiễm từ các trang chính thống của Hà Nội và Tổng cục môi trường. Đồng thời, cần hiểu rằng mỗi trạm quan trắc ô nhiễm không khí chỉ đại diện cho một khu vực nhất định, phạm vi phụ thuộc vào địa hình, phân bổ nguồn thải…

source: https://arabsn.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://arabsn.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *