16 thoughts on “Bán nhà vườn 17 công giá 1,2 tỉ LH0985070423

  1. Mấy thằng nào khôn về tiền giang,long an.mua là cái đầu khôn. Tôi bao hết thiên tay,mới mua 5000m bán đi vẫn còn lời ok…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *