11 thoughts on “Bán nhà đất vườn ruộng 1,5 tỉ 2,2 mẫu LH 0985070423

  1. Quạng trọng là đường đi vô rộng không, diện tích bao nhiêu ngàn m2 và từ nha đi ra tới chợ trung tâm hành chính xã bao nhiêu km

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *