16 thoughts on “Bán ky 5 cánh trắng hoà bình (HO)

  1. Quá đẹp cho một cuộc tình, chỗ khác bán 40 củ mà, ở đây bán giá này là ổn rồi, ổn quá nên để sưu tầm luôn nhé anh. Hjhj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *