5 thoughts on “Bán Hàng Trăm Loại Cần Câu Cá Shimano Hà Nội Hàng Nhật Cũ Mới

  1. Bạn này bán hàng mà cứ như là bí mật vậy đó còn phải alo a liếc mất time quá , sao k như các shop khác đer cả giá và thông số cần thì người ta đặt hàng , ghát cái kiểu mua bán mà làm như hàng cấm úo úp mỡ mỡ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *