43 thoughts on “Bán dê boer giống

  1. anh làm ơn tu vấn giúp em dê trưởng thành một ngày mình cho ăn bao nhiêu cam thì vừa em xin cảm ơn nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *