1 thought on “Bán đất lai quyên bầu bàng gấp LH0982399779

  1. Cao su hết thời rồi quay làm gì đại ca, cầm hai mấy tỉ mua đất nông thôn đau đầu quá, chắc chủ đất phải chờ rất rất lâu mới bán được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *