Bài trình bày 3: Cách học mới – Education Conference 2019Học tập giờ đây không còn bị giới hạn trong ở các lớp học với bốn bức tường. Những mô hình học tập mới đang đưa người học với những cách tiếp cận mới gắn với gợi mở, sáng tạo, nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời. Các mô hình mới đang nổi lên bao gồm live tutoring, dual teacher (mô hình giảng dạy có giảng viên online và hỗ trợ offline), học tập thích ứng và đánh giá kết quả với sự hỗ trợ của AI, với chương trình học khác biệt, đem lại trải nghiệm học tập mới cho người học.

Diễn giả
TS. Nguyễn Quốc Toàn – Chủ tịch và CEO, Tổ chức giáo dục Hoa Kỳ

source: https://arabsn.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://arabsn.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *